Requisition: Techlead / teknisk projektleder til oplæg til og implementering af monitoreringsværktøj (10347)

10347
Techlead / teknisk projektleder til oplæg til og implementering af monitoreringsværktøj
N/A
Bjørn von Herbst
bjoern.von.herbst@fujitsu.com
+45 26 15 08 96

Til vor klient, Danske Spil A/S, søger vi en Techlead / teknisk projektleder til udarbejdelse af oplæg til valg af monitoreringsværktøj samt efterfølgende implementering af det valgte værktøj.

Danske Spil har en række forskellige monitoreringsværktøjer i huset - fælles for dem alle er, at de måler på servere/services, men Danske Spil har for nærværende intet værktøj, der måler på brugernes oplevelse. Danske Spil har igangsat et pilotprojekt, hvor de har implementeret Real User Monitoring (RUM) med AppDynamics på webdelen af ét af deres produkter. Dette vil de nu gerne have bredt ud til apps, forhandlere og web på alle deres produkter.

Danske Spil har en forretningsprojektleder på opgaven, men søger nu en Techlead / teknisk projektleder.

Der forefindes viden i huset - og folk stiller gerne op til konkrete opgaver og deltager i møder - men Danske Spil har brug for en konsulent, der kan tage lead på opgaven.

Der er pt. et timesamarbejde med en ekstern virksomhed vedrørende konfigurering af AppDynamics, så det er ikke selve konfigurerings-/implementeringsopgaven, der søges hjælp til, men at sikre styring og beslutningstagen.

Eksempler på opgaver (ikke udtømmende)
• Gennemgang af eksisterende monitoreringsværktøjer, bl.a. AppDynamics, DataDog og New Relic
• Viden om andre værktøjer i markedet er en stor fordel
• Scoping, Estimering, Projektplan
• Beslutningsoplæg til ledelsen om valg af værktøj, udarbejdelse af business case
• Drive projektet igennem sammen med projektlederen

Kompetencer
• Optimalt viden om og forståelse for monitoreringsværktøjer - web og apps
• Konkret kendskab til/viden om AppDynamics eller tilsvarende produkter vil være en fordel
• Generel teknisk forståelse
• Evne til at have dialog med teknikere og leverandører, sparre/udfordre, finde frem til beslutninger og udarbejde oplæg til ledelsen
• Evne til at drive projektet teknisk frem og lede projektet, støttet af en administrativ/forretningsprojektleder, der sørger for, at Danske Spils formalia overholdes

Arbejdssted: Brøndby, Danmark - onsite
Startdato: 15-08-2022
Slutdato: 30-12-2022 + option
Arbejdstid: 2-3 dage per uge, optimalt fordelt over alle ugens dage, men sikkert 100% i opstartsfasen
Sprog: Dansk
Ansøg: Hurtigst muligt

---

Når du præsenterer kandidater til opgaven, skal du uploade følgende (i Word-format):

• Det opdaterede konsulent-CV med relevant liste af projekter

• I systemet anføre:
- Motivation for den præsenterede kandidat
- Timepris, alt inkluderet
- Tidligste startdato for kandidaten
- Navne, telefonnumre etc. på to referencer (vil kun blive kontaktet i henhold til forudgående aftale med konsulenten)

Realistisk tidligst til opstart midt august.
Allokering 2-3 dage per uge, optimalt fordelt over alle ugens dage (sikkert 100% under opstart)
Microsoft Application Consultant (DS-DK)
Specialist
2022-08-15
2022-12-30
360 Hours
50%

Please click 'Apply', should you be interested in this assignment

Copyright © 2022, powered by